Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

 
 

 


Oznam KST Slávia Bardejov
    
     KST Slávia Bardejov oznamuje, že v kalendári akcií došlo k malým zmenám. Niektoré z podujatí sa neuskutočnili a niektoré sme
urobili trochu skôr. K tomu pribudli nové nápady.
    
    Predbežne to vyzerá takto:
                       23.10.2016   Po najdlhšej hrebeňovke  Osadné – Olšinkov + kostnica
                          6.11.2016   poľské Tatry   (tak ako je v pláne)
                        13.11.2016   Po najdlhšej hrebeňovke  Ruské sedlo – Balnica + kesná železnička
                        17.11.2016  Bobrka  - Poľsko
                       20.11.2016  Kraków a Wieliczka – propozície zverejníme v najbližšej dobe. Pozor! Uzávierka prihlášok bude k                                                              31.10.2016 a vopred sa budú platiť zálohy na vstupné, sprievodcov a pod.
                       27.11.2016  Šarišské hrady – Šarišský, Kamenický, Hanigovský – v poslednej dobe zažili opravu, reštauráciu, budeme                                              môcť porovnávať

Rok 2017 - KALENDÁR AKCIÍ
    Zostavenie plánu máme ešte len pred sebou, preto privítame nápady, projekty typu Po najdlhšej hrebeňovke či Jurkovičove cintoríny. Pretože sa nám podujatia pekne množia, radi by sme zostavili plán už nielen podľa týždňov, ale aj okruhov. Počítame, že termíny podujatí sa budú prekrývať, ale keďže budú pre inú vekovú skupinu, nebude to na škodu veci.

      Okruh A) mládež - máme na myslí podujatia pre detí a nemusia to byť práve podujatia do Tatier, ale spoločné podujatia pre viac                                         oddielov

      Okruh B) dospelí - 1.   jednodenné podujatia
                                        2.  viacdenné podujatia typu napr. Prechod Veľkou Fatrou, hrebeňom Malej Fatry a pod.  Z našej strany sme                                                 ochotní pomôcť hlavne pri logistike – zostaviť rozpočet, vybavenie stanmi, zostavenie trasy a pod.                                               Zodpovedný za podujatie však musí byť od začiatku niekto iní ako člen výboru.
                                         
   Pomôcka: chceme uskutočniť školenie cvičiteľov.

      Okruh C) seniori   -  podujatia , ktoré zodpovedajú náročnosti pre seniorov

      Uzávierka nápadov je 15.11.2016  

                                                                                                        
KST Slávia Bardejov 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na túru
Poľské Tatry v jeseni

Nedeľa 6.11.2016

 

      Z jedného podujatia pred niekoľkými rokmi sa vyvinula tradícia – prvú nedeľu v novembri venujeme poznávaniu poľských Tatier. Síce už pred tým sme konali túry v Poľsku, ale neboli zamerané na Tatry. Až od roku 2012 je našim cieľom turistika v poľských Tatrách. Účastníkom podujatia tentoraz ponúkame dve trasy. Časť z nich sme poznávali pred niekoľkými rokmi, lenže bolo to v zime a za viac ako desaťstupňového mrazu.

Trasa kratšia A)    Wierch Poroniec – Rusinova Polana – Gesia szyja 1489 – Rowień Waksmundzka -  Psia Trawka -  Toporowa Cyrhla 12,5 km, stúpanie 400 m. Trasa je zaujímavá výhľadmi na hrebene Tatier, na Geśej szyji na čaká pekná skalka i zaujímavý zostup, na Rusinowej Polane pre zmenu to budú staré senníky či neďaleká chatka a kaplnka.

Trasa dlhšia B)      Až po Rowień Waks. zhodná s trasou A), potom po  Z Wolarczyska – po čiernej pod Czerwony Staw – po žltej Schronisko Murowaniec – po modrej Zakopane,    18 km,   642 m stúpania. Trasa má podobný charakter ako A), ale z bodu Wolarczyska už vstupujeme do kosodreviny a naše pohľady budú upriamené na skaly Koszystej, Žoltej Turni a Kościelca.

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:50 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri starej synagóge
Doprava autobusom s odchodom 7:00 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri starej synagóge a podľa potreby a prihlášok na trase dopravy (cez St.Ľubovńu )
Predpokladaný návrat okolo 20:00 hod.

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 1.11. 2016 večer o 22:00 hod.
                Stachura Milan        0915 144 458
                Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885

Poplatky sa platia počas dopravy a ich výška je nasledovná
          Deti a mládež        členovia Fénixu a odboru KST Slávia 7 €  nečlenovia  8 €
          Dospelí                   členovia KST Slávia a rodičia           10 €       ostatní       11 €

Prihlášky po uzávierke  + 1 € (len ak bude voľné miesto), stornopoplatok pri neúčastí po podaní prihlášky: deti 4 €, dospelí 5 €.  V poplatku je počítané aj so vstupným do Národného parku. Je neskorá jeseň, ak by sa náhodou nevyberali poplatky, dospelým vrátime 1 € a deťom 50 centov.

   Pre deti, ktoré nemajú cest. pas, vybavujeme vstup do Poľska na spoločnú súpisku  za známych podmienok (oznámiť v prihláške, dať potrebné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, doniesť na podujatie foto).


      Motto podujatia: všetky cesty vedú do Ríma, ale jedna aj do Zakopaného!    

 
 KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu 

Kraków a Wieliczka

20. 11. 2016  Kraków a Wieliczka

 

       Mnoho ľudí pozná pojmy Kraków, Wawel, Wieliczka. Pojmy pozná, ale už nevie že napr. Kraków je miliónová metropola, do ktorej to máme z Bardejova najbližšie. Na ceste do Krakowa určite nemôžeme minúť Wieliczku, presnejšie soľnú baňu v tomto mestečku. Pretože rozprávkové Soľ nad zlato platí aj v Poľsku, je na mieste otázka či by bol Kraków mestom kráľov, keby nebolo Wieliczky, ktorá im znášala zlaté vajíčka v podobe soli. Pre nás je však dôležité vedieť, že v soľnej bani máme možnosť sa zúčastniť na niekoľkých prehliadkových trasách, od najznámejšej turistickej, menej známej baníckej, pútnickej či za tajomstvami bane.

       Podobne aj v Krakówe je okrem hradu a katedrály ďalšie množstvo múzeí.  Pri našom projekte chceme prejsť v bani všetky prehliadkové trasy, spoznať Wawel, ale aj ďalšie pamiatky. Určite sa to nedá za jeden deň. Preto pri našom projekte budeme postupne prechádzať tie najkrajšie pamiatky Krakówa, aby sme po piatich podujatiach mohli povedať, že poznáme Kraków aspoň ako stredoveké mesto.

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 5:00 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri starej synagóge
Doprava autobusom s odchodom 5:10 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri Športovej hale a podľa potreby a prihlášok na trase dopravy (cez Kurov na Starý Sonč)
Predpokladaný návrat okolo 21:30 hod.

       

Prihlášky telefonicky s uzávierkou 30.októbra 2016 večer o 22:00 hod.
                Stachura Milan        0915 144 458
                Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885

Upozornenie: prihláška je potrebná k tomu, aby sa dohodlo miesto a spôsob zaplatenia poplatkov. Bez úhrady poplatkov je prihláška neplatná !!!  Poplatok je nutné doručiť  najneskôr do 31.10.2016!

Poplatky:
Vstupné Wieliczka
         Dospelý    14 €    Zľavnený   10 €        v poplatku je sprievodca

         Pozor! Upozorňujeme, že organizovaná skupina detí pod vedením vedúceho má výraznú zľavu – 6,5 € za žiaka, musí ich však          byť aspoň 20. 1 učiteľ  na 10 žiakov má vstup zdarma, v poplatku je už sprievodca.

Vstup Wawel 
       Reprezentačné kráľovské komnaty – cena lístka je 4,5 € resp. 3 € zľavnený. Budeme sa snažiť zabezpečiť vstup zdarma.
        
Wawelská katedrala   - vstupné 3 € resp. 1,5 € zľavnený, nevieme cenu sprievodcu

Doprava  :    dieťa    8 €      dospelý  10 €

Účastnícke poplatky :  členovia KST Slávia a Fénix  1 €      nečlenovia    3 €

Poznámka k poplatkom: stanovené sú len orientačne, na podujatí sa vypočíta skutočná cena. Súčasne rešpektujeme to, že Kraków je mnohým dobre známy, preto v prípade potreby môžeme brať do úvahy záujem o iné pamiatky (na základe dohody).

Rámcový program:
-          doprava z Bardejova do Wieliczky, prehliadka bane
-          doprava do Krakowa, prehliadka Wawel a katedrála
-          individuálna prehliadka historického centra*
-          okolo 19:00 odchod z Krakowa

Upozornenie: poistenie si rieši každý sám, poistka KST v zahraničí neplatí, je vhodné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia. Pre deti, ktoré nemajú cestovný pas, zabezpečujeme vstup do Poľska na základe spoločnej súpisky – potrebné upozorniť pri prihláške a uviesť potrebné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska, na podujatie doniesť fotografiu (po podujatí vrátime).

Na záver perlička. V archívoch Krakowa sa nachádza aj prvá písomná správa o Bardejove i keď popravde treba dodať, že Bardejovčanov predbehli Zlacania. V správe sa totiž píše, že zatvorili do väzenia pre bitku dvoch furmanov zo Zlatého. Správa spomína aj ich mená, no my budeme radšej ticho, aby niekto z obce Zlaté nám to nemal za zlé. 
 
 

TOPlist