Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

 
                        KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                          pozývajú na akciu

                      Po najdlhšej hrebeňovke - etapa  Laborecká
 
                             
                                              Nedeľa 4.9.2016

   Pôvodne podujatie bolo plánované na 5.júla, ale nakoniec dostalo prednosť podujatie v Nízkych Tatrách. Tentoraz nás prekladanie podujatí nečaká.

     Dĺžkou to bude prvá etapa, ktorej kilometráž sa začína slovom dvadsať, presnejšie 20,3 km so stúpaním 521 metrov a klesaním 830 metrov.  Šťastím pre nás je, že začíname pomerne vysoko, v Laboreckom priesmyku. Po hranici pokračujeme až k vodojemu nad Haburou a potom zostupom do Habury ako pri predošlom podujatí. Zaujímavosťou na trase je stará stavba strážnej veže.     Ako predjedlo chceme uskutočniť prehliadku zrúcanín monastyru  v Krásnom Brode.

    Pre tých, ktorí majú väčší záujem o poznávaciu činnosť a majú pocit, že kilometrov na hraničnom hrebeni je veľa, máme pripravené poznávanie poľského pohraničia – obec Radoszyce, czudesne źródelko, drevený kostolík – trasa má dĺžku 8 km. Pri predošlej etape sme nestihli pozrieť galériu A. Warhola, snáď to vyjde teraz.

                     

Propozície
Organizátori: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:20 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Športovej hale Mier
Doprava  autobusom s odchodom o 6:30 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri ŠH a podľa potreby na trase podujatia smer Andrejova – Kurimka – Stropkov – Medzilaborce.
Predpokladaný návrat okolo 19:00 hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v štvrtok 30.8.2016 o 22:00 hod.
                Stachura Milan       0915 144 458
                Škerlík Stanislav    0948  152 986    pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy v autobuse a ich výška je nasledovná:
    Deti a mládež         členovia Fénixu a KST Slávia  6,50 €      nečlenovia    7,50 €
    Dospelí                    rodičia a členovia KST Slávia  8,50 €      nečlenovia   10 € 

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 €, prihláška po termíne + 2 €.
Poznámka: okrem trasy po hranici až do Habury sú možné kratšie varianty  s cieľom vo Vydrani resp. Kalinove (zhruba 9,5 km resp. 13,5 km) a samozrejme poznávanie poľského pohraničia .

 

P.S. : Už aj leto pomaly končí, ale o odznaky 100 jarných kilometrov, nemá nikto záujem. Pritom pre členov KST Slávia Bardejov sú zdarma. Stačí len na papieri napísať podujatia a kilometre. Dokonca ak to bude treba, pomôžeme tie kilometre spočítať, vypočítať alebo aj natiahnuť ako gumu.

               
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"
Miesto : čitáreň okresnej knižnice v pondelok  5. 9. 2016 o 17:
00 hod.

Téma: Náboženský turizmus
Prednáša Paed.Dr. František Dancák

 

 
 

TOPlist