Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.


 
 KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Na zámok a do bane

26. marca 2017

Upozornenie - odchod autobusu presunutý na 7:00 hod.

 

       Na podujatí navštívime dve zaujímavé miesta:  zámok Nowy Wiśnicz a soľná baňa v mestečku Bochnia.
      Zámok v mestečku Nowy Wiśnicz je zaujímavý z niekoľkých dôvodov. Jeho majitelia vždy patrili k najbohatšej poľskej šľachte. Najstaršie časti zámku dal vybudovať ešte v XIV.storočí rod Kmitów. Najslávnejší z tohto rodu Piotr V., marszalek wielki koronny na dvore Zygmunta Starego, dal zámku podobu renesančnú. Baroková podoba zámku vznikla v časoch Stanislava Lubomirského, ktorý zo zámku urobil rodové sídlo. Keď sme boli pred niekoľkými rokmi na zámku v Lańcute, tomuto rodu patril aj tento zámok. Mimochodom magnátskemu rodu Lubomirských v 17. storočí patrilo 18 miest, 315 dedín a 163 majerov či statkov.  Po požiari v r.1831 bol viac ako 100 rokov opustený, Lubomirským nechýbal, veď mali Lańcut, Bochniu či veľký zámok v Rzsezówe. V auguste 1944 majitelia zámkov zutekali do Švajčiarska pred blížiacou sa Červenou armádou. Dôležitý je preto rok 1949. Vtedy vláda ľudového Poľska dala zámok obnoviť do súčasného stavu. Ďalšie údaje už necháme na prehliadku zámku. V súčasnosti zámok opäť patrí Lubomirským, presnejšie ich občianskemu združeniu..
    
Soľná baňa v mestečku Bochnia  má podobne ako baňa v známejšej Wieliczke tiež niekoľko trás. Naše kroky nás zavedú na trasu turistickú nám ukáže najkrajšie kaplnky a miesta ťažby. Časť trasy je možno absolvovať vláčikom alebo člnom. 
Od roku 2013 je soľná baňa v Bochnia zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako rozšírenie lokality soľná baňa Wieliczka, ktorá je v zozname UNESCO od roku 1978.
    
   
 Upozornenie:  skupinovú prehliadku soľnej bane musíme objednávať so značným predstihom, pretože to vyžadujú podmienky vstupu do bane, nehovoriac o tom, že vstup chceme zabezpečiť tak, aby sme následne stihli aj prehliadku zámku vo Wiśniczu. Oproti sezóne a pre skupinu zabezpečujeme zľavu zhruba 4 € pre dospelých a 3 € pre detí.

     
Propozície  podujatia
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov 6:00  hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale.

Odchod autobusu o 7:00 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri Športovej hale
Trasa dopravy BJ -  Kurov – Poľsko  atď...
Predpokladaný návrat okolo 20:00 hod.


Prihlášky telefonicky s uzávierkou v štvrtok 16.3.2017 o 22:00 hod.
                      Stachura Milan      0915 144 458
                      Škerlík Stanislav   0948 152 986, pevná linka  054  472 4885


              

Poplatky sa hradia v deň dopravy, ich výška je nasledovná:
      Doprava :     deti a mládež         8 €
                            dospelí                 10 €
Účastnícke poplatky     členovia DO Fénix a KST Slávia   1 €     nečlenovia 3 €

Vstupné do bane a na zámok pre skupinu
Soľná baňa – turistická trasa   dospelá osoba 30 Zl = 7,5 €    zľavnený  22 Zl = 5,50 €. K tejto sume musíme pripočítať 140 Zl sprievodca/skupina

Zámok :                   zľavnený 2 €      dospelí  3,25 €   vstup do krypty 0,50 €

Vstupy v Zlotých zabezpečujeme, poplatky sa budú hradiť až pri ceste do Bardejova.

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 5,50 € deti a 7,50 € dospelí, prihláška po uzávierke (ak bude voľné miesto a možnosť zvýšiť počet osôb v skupine pre vstupy) + 1 €.


Upozornenie:  nevyberáme dopredu zálohy, ale žiadame 1. včas sa prihlásiť (štvrtok 16.3.)
                        2. v prípade storna berte do úvahy, že objednávame lístky a vstup s presne určenými údajmi

Upozornenie: pre deti, ktoré nemajú cestovný pas, zabezpečujeme vstup do Poľska na spoločnú súpisku. V tomto prípade je to potrebné oznámiť pri prihláške (súčasne data ako meno a priezvisko, datum narodenia, adresa), na podujatie doniesť foto.

Bonbónik: pri ceste späť kratšia vychádzka k nádhernej pieskovcovej skale, ak bude dostatok času a vhodné počasie.

 

 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"

Téma: Za 58 dní okolo Slovenska
Termín : 
pondelok  27.3.2017 o 17:00 hod.
Miesto: náučné oddelenie okresnej knižnice v Bardejove
Prednáša: Ján Brudňák 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"

Miesto: náučné oddelenie okresnej knižnice v pondelok 10.4.2017 o 17:00 hod. 

Téma: Bologna a okolie
Prednáša : MUDr. Juraj Chovanec
 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"


Miesto:  náučné oddelenie  knižnice v pondelok 24. 4. 2017 o 17:00 hod.

Téma: Patagónia
Prednáša: Mgr. Tatiana Kuruczová
 
 KST BŠK Bardejov a BB tour Bardejov
pozývajú na akciu
Ukrajina

Termín : 17.-21.5.2017

    KST BŠK Bardejov a BB tour Bardejov  pripravuje  v dňoch 17.-21.5.2017 putovanie po Ukrajine. Cieľom je poznávanie nášho blízkeho suseda, s ktorým máme takmer 100 km  spoločnú hranicu. Počas putovania si chceme pripomenúť aj účasť Slovákov na Ukrajine v 1. aj 2.svetovej vojne, navštíviť jedno z centier slovenských optantov, stretnúť sa so zástupcami slovenskej menšiny,  spoznať krajské sídla 6 ukrajinských oblastí

Trasa: 
1. deň: Bardejov-Zborov /pamätník čsl legionárom/, Ternopol, Chmeľnickij, Vinica /krajské sídla/
2. deň: Vinica- Lipovec/ pomník padlým slovenským vojakom v 2. svetovej vojne- Žitomír-krajské sídlo/ - Korosten
3. deň: Korosten- Ovruč-/pamätná izba Jána Nálepku/ - Rovné /sídlo kraja /
4. deň: Rovné- Mirohošča / centrum optantov z Lukova/- Svaljava /slovenská národnostná menšina/
5. deň: Svaljava- Užský priesmyk -Veľký Berezný /pomníky z 1. svetovej vojny/- Užhorod- Bardejov
 
Cena: 350 Eur, v cene doprava, ubytovanie, polpenzia, sprievodca
Záväzné prihlášky s finančnou úhradou do 20.4 na telefóne 0907 565 228.Zborov: malé mesto v Ternopilskej oblasti. Za 1. svetovej vojny 2. júla 1917 jednotka čsl. légií bojujúca na ruskej strane  prelomila rakúsko- uhorská frontovú líniu. Prvé významné vystúpenie čsl . légií na východnej fronte. 185 mŕtvych a 700 zranených. S bitkou sú spojení traja budúci prezidenti ČSR- Masaryk, Svoboda a Gottwald. Blízko mesta je pamätník československých légií.
Ternopopoľ: hlavné mesto oblasti, 245000 obyvateľov. Do prvého delenia súčasť Poľska, neskôr Rakúska. K ZSSR pripojené r. 1919. Rodisko Viktora Juščenka, ukrajinského prezidenta
Chmeľnickij:  sídlo oblasti, 265000 obyvateľov. Mesto nazvané podľa ukrajinského kozáckeho hajtmana, zakladateľa prvého štátu kozákov.
Vinica: hlavné mesto oblasti, 370000 obyvateľov, televízna veža 345m, múzeum afganskej vojny
Hiterov bunker: Werwolf: 8km od Vinice, veliteľské stanovisko Hitlera, pri obci Kolo-Michajlovka, dnes múzeum 2. svetovej vojny, vchody do bunkra zničené ustupujúcou nemeckou armádou v r.1944. Strop silný až 4,5m, v blízkosti aj bunker H. Goringa.
Lipovec: 22.júla 1941  sa tu odohrali ťažké boje medzi nemeckou a sovietskou armádou. Zahynulo tu 65 slovenských vojakov, z. toho 7 dôstojníkov. 6-metrový monument  postavili slovenskí kamenári v roku 1942. Postupne tu boli pochovávaní  padlí slovenskí vojaci z celého územia ZSSR. Podľa miestnych obyvateľov tu leží okolo 600 slovenských vojakov.
Žitomír: hlavné mesto oblasti. 275000 obyvateľov, Rodisko Svjatoslava Richtera, ruského klaviristu, Sergeja Koroľova, otca ruskej kozmonautiky,. Múzeum kozmonatiky, skafander V. Remeka. Účasť Leonida Kužmu, ukrajinského prezidenta pri výrobe kozmických rakiet. Električková doprava od r. 1899
Korosten: mesto známe už v 8. storočí, zničené počas 2.sv. vojny, poznačené černobyľskou tragédiou, festival zemiakových placiek
Berdyčiv: druhá najväčšia židovská komunita v Ruskom impériu. Barokové stavby, karmelitánsky kláštor, tu sa ženil Honoré de Balzac s Ewelinou Hanskou
Ovruč: Pamätník Jána Nálepku, pomník 102 padlým slovenským vojakom v partizánskom  boji, členom Zaisťovacej divízie
Rovné : hlavné mesto oblasti, 250000 obyvateľov, stredisko volynských Čechov
Mirohošča:  jedno zo sídel slovenských optantov, hlavne z oblasti Lukova
Svaljava: 17.000 obyvateľov, na rieke Latorica, slovenská menšina
Užský priesmyk: priesmyk medzi Zakarpatím a Ľvovkou oblasťou, 853m.n.m., cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Veľký Berezný: cintorín vojakov 1. svetovej vojny, v okrese je 20 vojenských cintorínov,j e tu pochovaných vyše 3600 vojakov
Užhorod: centrum oblasti, 120000 obyvateľov, sídlo univerzity, slovenská národnostná menšina

 
 

 

TOPlist