Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

 
 

 


Cyklisti z oddielov KST v Bardejove
pozývajú na cyklotúru

"Čergovská"


Nedeľa 3.7.2016


Dĺžka trasy : cca 45 km
Trasa je vhodná pre horské bicykle.


Miesto stretnutia : parkovisko pred Športovou halou Mier v Bardejove o 9:00 hod.
Štartovné : 1 €, študenti a dôchodcovia 0 €


Info : tel. č. 0902 100 156
 

 


 
 


                        KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                            pozývajú na akciu

                                      Chodníkmi Nízkych Tatier

     

                                            Nedeľa 3. júla 2016

     Minulého roku sme sa túlali okolo Ďumbiera a tomu ostaneme verní aj teraz, aj keď určite nie všetci. Našim východiskom bude horské stredisko Čertovica v nadmorskej výške 1238 metrov n.m. Štart teda bude zhruba o 800 metrov nižšie ako v júli 2015. Tomu prispôsobujeme naše trasy.

Trasa A)  Ďumbierska  -  Ťažká trasa - 23,2 km so stúpaním i klesaním 1308 metrov, zhruba 8 hodín 
                 Čertovica – Kumštové sedlo – chata gen. M.R .Štefánika – Ďumbier a späť.

Trasa B)  Rovnohoľská  - 13,2 km so stúpaním 673 metrov, klesanie 1060 metrov, 4 a pol hod.
                Čertovica – Kumštové sedlo – Bocianske sedlo – Rovná hoľa – Nižná Boca. Na trase je ťažký nástup (Čertovica –                                 Lajštroch, na úseku zhruba 2 km prekonáme výškový rozdiel takmer  400 metrov), tento nástup je treba prekonať na                             každej trase. Zostup nie je príjemný, ale to všetko vyvážia výhľady z Rovnej hole.

Trasa C)  na chatu M.R. Štefánika, má tri varianty. Prvý s návratom po tej istej trase má dĺžku 16,6 km, stúpanie i klesanie 952 m,
               5 a pol hodiny chôdze. Druhý počíta s návratom 
cez Bocianske sedlo a Rovnú hoľu do N.Boce.  20,8 km, stúpanie 1077                      metrov, klesanie 1464 metrov,  7 hodín. To už je náročná vysokohorská túra. Pri treťom zostupíme z chaty cez Bocianske                      sedlo do Vyšnej Boce (18,4 km, stúpanie 842 m, klesanie 1129 m, 6 hodín).

Trasa D) Okienková  Názov trochu tajomný, ale len navonok. Je to vlastne trasa B), pričom nezostúpime do N. Boce ale                                     pokračujeme na Ohnište k jeho známemu skalnému útvaru. Zostup je Svidovskou dolinou k ceste. 23 km, stúpanie 1204 m,               klesanie 1717 m, 8 hod. Náročná trasa, ktorá nás odmení výhľadmi a zaťaží nárokmi na naše kolienka.


Upozorňujeme, že všetky časové údaje sú len orientačné

         

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 5:30 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri starej synagóge

Doprava autobusom s odchodom 5:40 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri starej synagóge a podľa potreby a prihlášok na trase dopravy (cez St.Ľubovńu na Čertovicu)
Predpokladaný návrat okolo 21:00 hod.

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 28.júna 2016 večer o 22:00 hod. 
                Stachura Milan        0915 144 458
                Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885

Poplatky sa platia počas dopravy a ich výška je nasledovná
          Deti a mládež        členovia Fénixu a odboru KST Slávia      8 €    nečlenovia   9 €
          Dospelí                   členovia KST Slávia a rodičia                 10 €    ostatní           11 €

Prihlášky po uzávierke  + 2 € (len ak bude voľné miesto), stornopoplatok pri neúčastí po podaní prihlášky: deti 4 €, dospelí 5 €.

Pozvánka kávičková: ak  to dovolí počasie, na Rovnej holi sa bude variť káva. Účastník z radov detí, ktorý zvládne turistickú hádanku, získava šálku horúcej čokolády (aj so šálkou). Nezabudnúť preto na trochu čistej vody a pohár!  

Poznámky turistické !
- trasy nášho podujatia sa pohybujú v nadmorských výškach  1500 metrov 
a viac. Tomu treba prispôsobiť vybavenie a nezabudnúť na dostatok tekutín!  Pomalšie charaktery musia zase počítať s tým, že hore uvedené časové údaje sú pre rýchle nôžky. Tomu prispôsobiť svoje plánovanie a teda aj nepreceňovanie svojich síl.   


Doložka turistická: 5.júla je štátny sviatok a teda aj deň pracovného pokoja, ktorý využijeme na pokračovanie nášho projektu Po najdlhšej hrebeňovke – trasa Laborecký priesmyk- Habura.  Propozície v najbližších dňoch.

Záverečné slovo: Čertovica nie je pálenka, ale túry z nej nám zdvihnú náladu.

 

                                                                                                                                      Na zdravie !

 

 

 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu

Po najdlhšej hrebeňovke  -  Etapa  Laborecká

Utorok 5. júla 2016 

     Dĺžkou to bude prvá etapa, ktorej kilometráž sa začína slovom dvadsať, presnejšie 20,3 km so stúpaním 521 metrov a klesaním 830 metrov.  Šťastím pre nás je, že začíname pomerne vysoko, v Laboreckom priesmyku. Po hranici pokračujeme až k vodojemu nad Haburou a potom zostupom do Habury ako pri predošlom podujatí. Zaujímavosťou na trase je stará stavba strážnej veže.

   Ako predjedlo chceme uskutočniť prehliadku zrúcanín monastyru v Krásnom Brode. Pre tých, ktorí majú väčší záujem opoznávaciu činnosť a majú pocit, že kilometrov na hraničnom hrebeni je veľa, máme pripravené poznávanie poľského pohraničia – obec Radoszyce, czudesne źródelko, drevený kostolík – trasa má dĺžku 8 km. Pri predošlej etape sme nestihli pozrieť galériu
A. Warhola, snáď to vyjde teraz.


Propozície
Organizátori: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:20 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Športovej hale Mier
Doprava  autobusom s odchodom o 6:30 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri ŠH a podľa potreby na trase podujatia smer Andrejova – Kurimka – Stropkov – Medzilaborce.
Predpokladaný návrat okolo 19:00 hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v štvrtok 30.6.2016 o 22:00 hod.
                Stachura Milan       0915 144 458
                Škerlík Stanislav    0948  152 986    pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy v autobuse a ich výška je nasledovná:
              
  Deti a mládež      členovia Fénixu a KST Slávia  6,50 €      nečlenovia    7,50 €
               Dospelí                  rodičia a členovia KST Slávia  8,50 €      nečlenovia   10 € 

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 €.

Poznámka: okrem trasy po hranici až do Habury sú možné kratšie varianty  s cieľom vo Vydrani  resp. Kalinove (zhruba 9,5 km resp. 13,5 km).

 

              

 

 

KST BŠK Bardejov
pozýva na akciu

Stolica 1476

Sobota 23.júla 2016

    KST BŠK Bardejov pozýva svojich členov a  milovníkov turistiky na 4. ročník akcie Poznajme vrcholy východného Slovenska. Po Veľkom Milíči, Vihorlate a Kremenci pozývame v sobotu  23.júla 2016 na 1476 m vysokú Stolicu.  Stolica je najvyšším vrcholom Slovenského Rudohoria a Košického kraja.

Trasa: Sedlo Javorinka – Stolica- Rejdová, dĺžka trasy 22 km

Odchod autobusu o 6:00 ho. od športovej haly. Po výstupe podľa počasia  a záujmu návšteva rodného domu Pavla Jozefa Šafárika v Kobeliarove a námestia v Moldave.

Návrat v neskorých hodinách do Bardejova

Účastnícky : poplatok: 10 €, členovia KST s platnou turistickou známkou 5 €, mládež do 18 rokov 2 €

Prihlášky : 0907 565 228, príp. 0917 571 436 do 20.7.2016

 

 

 
 

TOPlist