Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

 
 
     Propozície XXIII. Bardejovsko – Gorlického turistického stretnutia
                             
                               

                                      Termín : 1.-2.10.2016

    Turisti z Bardejova v minulosti hľadali možnosti, ako spoznávať okolitú prírodu v pohraničí s Poľskom aj z opačnej strany hranice. Rovnaký záujem bol aj medzi turistami v Poľsku v partnerskom meste Gorlice, preto v roku 1993 došlo k vzájomnej dohode o organizovaní spoločných turistických akcii. Dohodlo sa, že skupina turistov z Bardejova každoročne v máji navštívi Poľsko a naopak skupina turistov z Gorlíc v jeseni navštívi Bardejov. Tohto roku to bude už 23 spoločné stretnutie. Doteraz sme organizovali spoločné túry v pohraničí, preto tohto roku chceme poľským turistom ukázať krásy Čergovského pohoria. RR KST Bardejov rozhodla sa v spolupráci s turistami z Hertníka zorganizovať spoločné stretnutie turistov v Hertníku v dňoch 1.10. – 2.10.2016.

Organizátor : RR KST Bardejov, KST Štart Bardejov, Obecný úrad Hertník, PTTK Gorlice
Termín: 1. – 2.10.2016

Miesto: Hertník
Trasy:     1.) Hertník – žlta značka – Pod Bukovým vrchom - Chochuľka – chata Čergov – Hertník (cca 5 hod.)
            2.) Po neznačených lesných cestách na chatu Čergov – Hertník (cca 3 hod)

Odchod: 1.10. autobusom o 8:00 od športovej haly Mier
Doprava: Do Hertníka spoločným autobusom
               Späť – individuálne na vlastné náklady (autobusové spoje o 15,14, 15,32, 17,14, 19,14, 21,37 )


Prihlášky: Do 25.9.2016
            - Ladislav Bilek, č. t. 0905 934031, ladislav.bilek@centrum.sk,
                - Ing. Jozef Semanek, č.t. 0911474945, obechertnik@centrum.sk


Poplatok: 3,- € členovia KST
                 5,- € nečlenovia KST
                 5,- € poplatok naviac za účasť na kultúrno - spoločenskom posedení
                Turisti z Gorlíc účastnícky poplatok neplatia.

                         


Program:
Sobota: Ráno o 8:00 bude presun turistov do Hertníka. Rozdelenie turistov do dvoch skupín. Stretnutie na chate Čergov s možnosťou občerstvenia. Spoločný zostup do Hertníka. Pri rybníku (cca o 15,00 hod) bude posedenie pri ohnisku s podaným občerstvením.
Vo večerných hodinách bude spoločné posedenie s poľskými turistami pri hudbe v priestoroch kultúrneho domu Hertník. Posedenie bude prístupné pre všetkých záujemcov za poplatok. Turisti z Bardejova si môžu objednať nocľah v turistickej ubytovni Hertník u Ing. Jozefa Semaneka.


Nedeľa: Program pre poľských turistov podľa vlastného výberu. (Hervartov)

Účasť: Prihlásení turisti z Bardejova a Gorlíc, školská mládež v doprovode dospelej zodpovednej osoby.


Podmienky účasti na akcii:
1. Každý účastník sa na akcii zúčastňuje dobrovoľne, individuálne , na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.
2. Každý účastník je povinný na trase rešpektovať pokyny vedúceho trasy. Nie je dovolené svojvoľne odbočiť z trasy bez súhlasu vedúceho trasy.
3. Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov, za ich stratu alebo poškodenie.
4. Každý účastník je povinný prihlásiť sa na akciu, svojou účasťou potvrdzuje súhlas s podmienkami účasti na akcii. Svoju účasť môžete nahlásiť telefonicky, emailom alebo písomne.
5. Turisti s platným preukazom KST sú na akcií poistení podľa pravidiel KST. Ostatní účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne poistenie.
6. Účastníci na akcii sú povinní si zabezpečiť vhodnú obuv a oblečenie. 7. Organizátor nezodpovedá za tých účastníkov, ktorí sa na akciu neprihlásili.


Informácie: Ing. Jozef Semanek, Ladislav Bilek

 

 

 
 KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na túru
Sivec

Nedeľa 2. 10. 2016

 

     Vrch Sivec s výškou 781 metrov n.m. je súčasťou pohoria Čierna hora, ľudové mená sú tiež Šivec alebo Šivá skala.  S výškou sa nemôže rovnať nielen tatranským velikánom, ale dokonca ani vyšším vŕškom v našom okolí. Napriek tomu je výnimočný a to až do tej miery, že na lúkach pod Sivcom sa pred niekoľkými desiatkami rokov konal slovenský letný zraz turistov.

     Povedzme si čo tvorí jeho výnimočnosť.  Je to hlavne jeho neveľké vrcholové bralo pretiahnuté do úzkeho skalnatého hrebienka. Tento sa tiahne niekoľko desiatok metrov až po nádhernú vyhliadku na priehradu Ružín. Treba dodať, že kopec a okolie je utvorené z vápenca. Tu vytvorili  Ružinský kras, ktorý patrí medzi najmenšie krasové územia na Slovensku. Z vrcholového brala je pekný výhľad do okolia a za priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry.

    Veľmi pekná je kvetena. V doline Malý Ružinok  pod vrcholom Sivca sa nachádzajú pozoruhodné krasové javy, najmä jaskyne. Tri z nich chceme vyhľadať, takže môžeme povedať o našom podujatí, že je to tak trochu cesta do neznáma. Nuž, keď migranti trafia z Ázie  k nám, čert by v tom bol, keby sme my netrafili u nás k sebe.

       

Propozície podujatia
Usporiadatelia:  detská org.Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:50 hod. pred ZŠ Komenského ul. Bardejov

Odchod autobusu:  7:00 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri Športovej hale a podľa potreby smer Prešov – Kysak – Ružín.
Predpokladaný návrat okolo 18:30 hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 27.9.2016 o 22:00 hod.
                Stachura Milan        0915 144 458
                Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885

Poplatky sa platia počas dopravy a ich výška je nasledovná
          Deti a mládež        členovia Fénixu a odboru KST Slávia 4,50 €    nečlenovia  6 €
          Dospelí                  členovia KST Slávia a rodičia             6,50 €     ostatní       8 €

Prihlášky po uzávierke  + 1 € (len ak bude voľné miesto), stornopoplatok pri neúčastí po podaní prihlášky: deti 2 €, dospelí 4 €.

Trasa: vodná nádrž  Ružín – Sivec -  Gaľová -  dolina Malý Ružinok – Ružín - zhruba  14 km so stúpaním okolo 610 metrov, k tomu však treba pripočítať drobné  odbočenia (k jaskyniam)

Výstroj: turistická, nezabudnúť na tekutiny, jedlo a pršiplášť

Poznámka kulinárska: na vrchole Sivca sa bude podávať káva a čaj, nezabudnúť si doniesť  pohár.

Poistenie:  poistení sú len členovia KST

 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou"

Pondelok   3. 10. 2016 
Miesto:  čitáreň okresnej knižnice o 17:00 hod.
Téma: Amerciký stredovýchod
Prednáša: MUDr. Michal Chovanec, PhD
 
 KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Oblík a Údolie obrov


Nedeľa 9. 10. 2016 

 

    Stalo sa už pravidlom, že v prvej polovici októbra je jedno naše podujatie nasmerované do oblasti Slanských vrchov.  Pri porovnaní s Vysokými Tatrami sa síce zdá, že príroda na nich šetrila,  ale nie je to celkom tak.  Sú síce o viac ako tisíc metrov nižšie, ale aj tak tu nájdeme skutočné  unikáty v podobe Herľanského gejzíru či Dubnických opálových baní. Určite k nim patrí aj vysielač na Dubníku ako najvyššia stavba na Slovensku. Podobne ako Vysoké Tatry, aj Slanské vrchy sa rozprestierajú na území dvoch štátov. Len v Maďarsku majú iné pomenovanie – Zempléni – Hegység. 

    Naše kroky tentoraz povedieme na východnú stranu horstva, do blízkeho okolia Hanušoviec nad Topľou. Dominantu okolia tvorí vrch Oblík. S výškou 925 metrov n.m. nie je síce  bohvieaký bohatier.  Tvorí ho však výrazné homoľovité sopečné teleso pravidelného tvaru (odborne lakolit) z andezitu. Geologicky má podobné zloženie ako Maglovec, Stráže či Šarišský hradný vrch (intrúzia diorit – porfyritu). Na vrchole sa vypínajú výrazné skalné bloky, ktoré inšpirovali mnohých k vytvoreniu legiend o kamenných svätyniach. Vo vrcholovej časti je prírodní rezervácia, ktorej predmetom ochrany sú rozličné prirodzené lesné porasty (jaseňovo-javorový les, na juhu lipovo-javorový, sever – bučiny).

     Uvítaciu bránu na podujatí nám vytvoria Hermanovské skaly (iný názov Sokolie skaly), ktoré svojou výškou patria k najvyšším v Slanských vrchoch, a skaly v Údolí Obrov.  Naša trasa je pomerne krátka. Do cieľa v obci Petrovce máme zhruba 11 km pri stúpaní okolo 600 metrov. Počas dopravy budeme mať možnosť vidieť zaujímavý Hanušovský viadukt a dúfajme, že sa nám podarí stihnúť navštíviť aj lesnícky náučný chodník nad Pavlovcami so zárezom Stravného potoka a Tajchom.  Na jeden deň akurát...

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov 7:20 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale.
Odchod autobusu 7:30 hod. od Šport.Haly, ďalšia zastávka na Komenského ul.. Trasa dopravy BJ – Kapušany pri Prešove – Hanušovce n/T – Hermanovce n/T

Predpokladaný návrat okolo 18:00 hod.

Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 4.10.2016 o 22:00 hod.
                      Stachura Milan      0915 144 458
                      Škerlík Stanislav   0948 152 986, pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy, ich výška je nasledovná:
      Doprava :     deti a mládež         členovia KST Slávia a Fénix     4 €,      nečlenovia    5 €
 
                            dospelí                    rodičia a členovia KST Slávia   6 €,      nečlenovia  7,50 €

Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 3 €, prihláška po uzávierke (ak bude voľné miesto) + 1 €. 


Trasy:
A)  Kompletná :  zhruba 15 km so stúpaním okolo 650 metrov, na trase sú Hermanovské skaly, Oblík i k Tajchu nad Pavlovcami
B)  Skrátená verzia :  - účastník si volí sám  (napr. Hermanovce – skaly -  lúka pod Oblíkom –  Petrovce 8,3 km, prípadne ešte k Tajchu – okolo 12 km )


Ďalší program:   opekačka na lúke pod Oblíkom  ( opekanie, varenie kávy a pod., klobásky či slaninku doniesť vlastnú, kávu a čaj zabezpečujeme)

Upozornenie:  nenoste na podujatie celú sviňu pretože 1. po lese ich behá dosť, 2. nemáme povolenie od hygienika, 3. nebude na to dostatok času.

Pre deti sa bude konať na lúke pod Oblíkom Olympijský program s cenami a možno budú aj medaily – podrobnosti na podujatí.

 
 

 KST BŠK Bardejov a okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"

Termín : pondelok 24. 10. 2016 o 17:00 hod.

Miesto: čitáreň okresnej knižnice v Bardejove
Téma: Zurich
Prednáša  MVDr. Vlado Eliáš, PhD
 
 

TOPlist