Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

V tejto sekcii stránky zverejňujeme pozvánky na akcie oddielov KST v okrese Bardejov. Zároveň vám prinášame pozvánky aj na iné akcie z blízkeho okolia, ktoré stoja za povšimnutie a sú spojené s prírodou a turistikou.  

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.


 
 

 
 
KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu
Do ľadového domu i kráľovstva snehu
Nedeľa 22. januára 2016  

   
Podobne ako minulého roku aj tohto roku chceme navštíviť ľadový dom na Hrebienku. K tomu však pridávame  aj podujatia pre lyžiarov.


Zjazdové lyžovanie: podľa výberu – Bachledova dolina, Ždiar –strednica. Treba počítať maximálne so 4 hodinami na svahu.

Bežkári:  prechod Spišskou Magurou po trase  Ždiar, Strednica – hrebeň Spišskej Magury – Magurské sedlo,  dĺžka 20 km, stúpanie 570 metrov, klesanie 640 metrov. Časovo okolo 5 hodín. Trasa má mierny profil bez výraznejších stúpaní, väčšie klesanie je v závere do Magurského sedla. Trasa poskytuje nádherné výhľady na Tatry.
Kratšia verzia prechodu končí v Bachledovej doline a má dĺžku zhruba 12 km, na  hrebeni sa pritom dajú ešte realizovať rozličné dlhšie varianty.


Ľadový dom:    treba počítať s trasou Starý Smokovec – Hrebienok a späť, prípadná verzia môže byť so zostupom okolo vodopádov k hlavnej ceste alebo na Hrebienok a tak do Starého Smokovca. V každom prípade máme na to čas okolo 4 a pol hodiny. Potom už odchádzame pre lyžiarov, aby nám nedajbože nepomrzli. Náročnosť: ľahká trasa aj v prípade nízkych teplôt ( na Hrebienku máme možnosť ohriať sa, doplniť horúce nápoje a pod.).

     

Propozície podujatia
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Termín: nedeľa 22. januára  2017
Stretnutie účastníkov: 6:50 hod pred Základnou školou na Komenského ul. Bardejov. Čakať môžete aj na dolnom parkovisku pri šport.hale Mier i na trase dopravy Bardejov – Stará Ľubovňa – Sp.Bela - Tatry

Odchod:  7:00 hod. autobusom  od Športovej haly, ďalšia zastávka na Komenského ul., zast.MHD.
Predpokladaný návrat okolo 18:30  hod.


Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla s uzávierkou v utorok 17.1.2017 večer o 22:00.
                 Stachura Milan       0915 144 458
                 Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka 472 4885


Poplatky sa hradia v deň podujatia počas dopravy a ich výška je nasledovná:
     Deti a mládež            členovia DO Fénix a KST Slávia  8 €      ostatní    9 €
     Dospelí                      členovia KST Slávia Bardejov    10 €      ostatní  11 €
Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 € u detí a 5 € u dospelých.


Poznámka: poplatky za dopravu sú stanovené s ohľadom na realizáciu všetkých aktivít. V prípade úspor a pod., alikvotná časť z poplatku bude vrátená.  Horské dopravné zariadenia si hradí každý sám, nie sú započítané do poplatku.

Poistenie: pre členov KST platí poistenie KST uzatvorené s poisťovňou Union, členské KST vyplatené v roku 2016 platí do 31.3.2017.  Poistenie KST od apríla 2017 bude platiť len pre tých členov, ktorí si včas vyrovnajú členské!!!

Ďalšie - najbližšie - podujatia KST Slávia a D.O. Fénix Bardejov:
-  16.1.2017 - videoprojekcia M. Uhrína s komentárom v Okresnej knižnici o 17:00 hod. o našom podujatí po hrebeni Nízkych Beskýd (Po najdlhšej hrebeňovke). 
-  29.1.2017 - Stopa zdravia Bardejovské Kúpele
-  5.2.2017 -  Kaštieľ v Betliari – vstup zdarma!  Mauzóleum Krásna Hôrka – vstup zdarma, Mesto Rožňava
- 12.2.2017 -  Wieliczka – trasa górnicza (banícka) a Wawel (zdarma) – uzávierka prihlášok bude 27.1.2017  - propozície v najbližšej dobe.  

     
                                                                                                       Na našich podujatiach každý je vítaný

 

 

 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na
32. ročník - Stopa zdravia Bardejovské Kúpele
Nedeľa    29. januára  2017Organizátori:   odbor KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
Stretnutie účastníkov:   LD „Družba“  Bardejovské Kúpele 10:15 hod.
Funkcionári podujatia:  Stanislav Škerlík, Ondrej Kubačka, Miroslav Ronďoš

Trasy:  A) klasický okruh      približne  14 km
     
       B) krátka trasa cez sedlo Čerešňa  okolo 7 km

Ocenenia:  pečiatka podujatia, odznak ( iný ako v r.2015 a 2016, poplatok 60 centov)

Informácie o podujatí:      Kubačka Ondrej    0902 350 975
                                             Škerlík Stanislav   0948 152 986, pevná linka 472 4885

P.S. : Podľa nášho cestovného poriadku stará Perinbaba sa dogúľala do Bardejovských Kúpeľov mimoriadnym spojom v predstihu.  A najstaršiemu a najmladšiemu účastníkovi osobne odovzdá vosk SKIVO – fialový (pre čerstvý sneh  s teplotou -2° - +2°C).

Motto podujatia: ako na Stopu zdravia namažete, tak sa budete zajtra kĺzať.

                                                                                                  S Perinbabou a nikdy inak !
                                                                                                                     Usporiadatelia

P.S. :  Dúfajme, že do termínu podujatia nás Perinbaba neopustí!
 

 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

Miesto:
náučné oddelenie knižnice v pondelok 6. 2. 2017 o 17:00 hod.
Téma: Kalifornia
Prednáša: Ing. Leonard Baňas


 
 

 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozývajú na akciu


Wieliczka a Kraków – pokušenie druhé
Nedeľa 12.februára 2017  

    
    V roku 2016 sme boli v soľnej bani vo Wieliczke i pri Waweli v Krakowe , v soľnej bani to bola turistická trasa, na Waweli sa nám už lístky na bezplatnú prehliadku neušli – tesne pred tým ako prišla na nás „šóra“. Ponaučenie už máme- tentoraz ideme najprv do Krakowa, aby sme stihli bezplatnú prehliadku zámku Wawel a tak zamierime do Wieliczky. V soľnej bani chceme absolvovať trasu „górniczu“ čiže banícku. Pre prípadných záujemcov však môžeme zabezpečiť aj vstup na trasu turistickú.

Propozície
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6:00 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri starej synagóge
Doprava autobusom s odchodom 6:10 hod. od ZŠ, ďalšia zastávka pri Športovej hale a podľa potreby a prihlášok na trase dopravy (cez Kurov na Starý Sonč)
Predpokladaný návrat okolo 21:00 hod.


Prihlášky telefonicky s uzávierkou  v piatok 27.1.2017 večer o 22:00 hod.
                Stachura Milan        0915 144 458
                Škerlík Stanislav     0948 152 986  pevná linka     054/ 472 4885
     

Upozornenie: prihláška je potrebná k tomu, aby sa dohodlo miesto a spôsob zaplatenia zálohy. Bez zálohy je prihláška neplatná!!!. Zálohu vo výške 10 € je nutné doručiť najneskôr do 27.1..2017 !!!  Doúčtovanie nákladov sa uskutoční počas podujatia.

        

Poplatky:

Vstupné Wieliczka   dospelý    14 €    Zľavnený   10 €        v poplatku je sprievodca

Pozor! Upozorňujeme, že organizovaná skupina detí pod vedením vedúceho má výraznú zľavu – 6,5 € za žiaka, musí ich však byť aspoň 20. 1 učiteľ na 10 žiakov má vstup zdarma, v poplatku je už sprievodca. Trasa je určená pre deti vo veku od 10 rokov.  Počet účastníkov v skupine je min. 10 a max.20 osôb.


Vstup Wawel    - reprezentačné kráľovské komnaty – cena lístka je 4,5 € resp. 3 € zľavnený. V deň nášho podujatia vstup zdarma. Vstup do kráľovských komnát a niektorých ďalších expozícii je zdarma.  Treba si však vystať radu pred pokladňou na bezplatný „bilet“.

Doprava       dieťa    10 €      dospelý  12 €
Účastnícke poplatky   členovia KST Slávia a Fénix  1 €      nečlenovia    3 €

Poznámka k poplatkom: stanovené sú len orientačne, na podujatí sa vypočíta skutočná cena. Súčasne rešpektujeme to, že Kraków je mnohým dobre známy, preto v prípade potreby môžeme brať do úvahy záujem o iné pamiatky (na základe dohody).


Rámcový program:
- doprava z Bardejova do Krakowa, Wawel
- doprava do Wieliczky, soľná baňa
- okolo 17:00 odchod z Wieliczky


Upozornenie: poistenie si rieši každý sám, poistka KST v zahraničí neplatí, je vhodné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia.  Pre deti, ktoré nemajú cestovný pas, zabezpečujeme vstup do Poľska na základe spoločnej súpisky – potrebné upozorniť pri prihláške a uviesť potrebné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa bydliska, na podujatie doniesť fotografiu (po podujatí vrátime).
 
 KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"
Miesto:
náučné oddelenie okresnej knižnice v pondelok 27.2.2017 o 17:00 hod.
Téma: Južná Afrika z oblakov
Prednáša: Jozef Sobek 
 

TOPlist