Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.


 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"


Miesto:  náučné oddelenie  knižnice v pondelok 24. 4. 2017 o 17:00 hod.

Téma: Patagónia
Prednáša: Mgr. Tatiana Kuruczová
 
                              Cyklisti z oddielov KST v Bardejove
                                          pozývajú na akciu
                           Otvorenie cyklosezóny v RETRO štýle
    
                                          Nedeľa 30.4.2017


    Pozývame Vás na akciu Otvorenie cyklosezóny v RETRO štýle, ktorá sa bude konať v nedeľu 30.4.2017. Na akcii radi privítame všetkých nadšencov cyklistiky tak v "retro" oblečení, ako aj v "normálnom - súčasnom" oblečení. Jedinými podmienkami účasti sú dobrá nálada a akýkoľvek bicykel. Bicykel starý, mladý, súčastný či retro bicykel, svoj alebo susedov bicykel, hrdzavý alebo vyblískaný. 

Program :
Štart akcie : parkovisko pred Športovou halou Mier 30.4.2017 o 10:00 hod.
Temto akcie : pomalé - prispôsobené najpomalším účastníkom
Trasa akcie : okruh mestom Bardejov a jeho historickým jadrom, následne trasa povedie do Bardejovských Kúpeľov, kde bude na "komínku" pri jazerku spoločná opekačka (z vlastných zásob). Po akcii sa ešte uskutoční spoločné posedenie v Pivárni Garžoľ.

Poznámka : v prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční o 10:00 hod. otvorenie akcie a následne sa účastníci presunú priamoo do Pivárne Garžoľ na spoločné posednie.

Informácie : č.t. : 0902 100 156 - Ján Kmeť
 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
pozýva na akciu 
Po najdlhšej hrebeňovke na návštevu Bieszczadskej Ciuchci
Ruské sedlo – Balnica 


Nedeľa 30. 4. 2017

      Na prechod hraničného hrebeňa od Obručného po Kremenec nám ostávajú už len tri etapy. Prvú z nich, z Ruského sedla do sedla Balnica, zrealizujeme v nedeľu 30.apríla, ďalšie dve nás budú čakať v auguste. Samotná trasa  nepatrí síce k tým onakvejším, ale keď začneme hľadať, tak určite nájdeme veľa pozitívneho. To najkrajšie bude na záver:  pocestujeme legendárnym vláčikom, ktorému Poliaci dali krásnu prezývku „Bieszczadska Ciuchcia“. Ciuchcia – čítaj Čuchča, v preklade Mašinka. Ciuchcia si to šinie po úzkokoľajke pomaly, pomaličky. Vozne sú staré, časť z nich je otvorená, kryté sú strieškou a ako také sú stvorené pre turistické cestovanie. Môžeme za jazdy fotografovať, nahýnať sa, pozorovať...

           A kto vie, môže aj zanôtiť:

    Jede jede mašinka kouří se jí z komínka
    jede jede do dáli, veze samý vožralý
    jede jede do dáli, veze samý vožralý.

    Neusínej nechoď spát, neusínej nechoď spát
    až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát
    až do rána bílýho, my budem zpívat a budem hrát.
     
      Veríme, že sa naplní len prvý verš tejto známej pesničky, tie ostatné zapijeme dobrou minerálkou a miesto “až do rána bilýho….” bude platiť “už od rána bilýho….”, pretože vyštartujeme dosť zavčasu.

Propozície podujatia
Organizátori: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 5:40 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale BJ
Doprava autobusom s odchodom o 5:45 hod. od školy a následnou zastávkou pri Šport.hale.  resp. podľa potreby na trase podujatia BJ- Cernina – Stropkov – Medzilaborce-PL
Predpokladaný návrat okolo 18:30 hod.


Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 25.4.2017 o 22:00 na známe tel. čísla
                  Stachura Milan     0915 144 458 alebo
                  Škerlík Stanislav  0948 152 986, pevná linka 054  472 4885

                    


Poplatky sa hradia počas dopravy v autobuse a ich výška je nasledovná:
Účastnícky poplatok   členovia KST Slávia,  DO.Fénix a rodičia  1 €    ostatní  2 €
Doprava
Deti a mládež         členovia DO Fénix a KST Slávia  6 €      ďalšia mládež  7 €
Dospelí                   rodičia a členovia KST Slávia       8 €         ostatní  9  €  
Seniori nad 70 rokov    7 €
Stornopoplatok pri neúčasti po podaní prihlášky 3 € mládež a 4 € dospelá osoba.    

Pre tých čo sa rozhodnú priskakovať „za jazdy“ po uzávierke prihlášok: použijeme pravidlo
z iných turistických podujatí a to + 2 (pokiaľ bude ešte voľné miesto – bus, Ciuchcia).

K poplatku treba pripočítať cestovné Ciuchciou ( 24 Zl. celý lístok, 18 Zl zľavnený, v prepočte 6 € a 4,50 €) -  vyberať sa bude až pri doprave späť. Zľava platí pre seniorov od 65 rokov a detí od 4 do 16 rokov. Zloté na dopravu riešia organizátori.
Pre deti, ktoré nemajú cest.pas SR, zabezpečujeme vstup do Poľska na spoločnú súpisku –
túto záležitosť je potrebné oznámiť pri prihláške spolu s udaním potrebných údajov,  na podujatie doniesť fotografiu.


Na záver trasy:
Trasa A) : Ruské sedlo – Rypy – Balnica zhruba 15 km pri stúpaní 473 m. Trasa nie je náročná, výraznejšie stúpanie je len z Ruského s., 4 hod.
Trasa B) : Kultúrno-poznávacia: minizoo v Lisznej, staré cintoríny, vyhliadková veža, pamätník leteckej katastrófy, Ciuchcia- trasa Majdan-Balnica-Majdan

P.S.   cestovné lístky na Ciuchciu zabezpečujeme dopredu (ak už nie platbu tak minimálne rezerváciu).   
 

 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"

Miesto: Náučné oddelenie okresnej knižnice
Termín : pondelok 15. 5. 2017 o 17:00 hod.
Téma: Záhorie
Prednáša: Mária Raabová
 
 KST BŠK Bardejov a BB tour Bardejov
pozývajú na akciu
Ukrajina

Termín : 17.-21.5.2017

    KST BŠK Bardejov a BB tour Bardejov  pripravuje  v dňoch 17.-21.5.2017 putovanie po Ukrajine. Cieľom je poznávanie nášho blízkeho suseda, s ktorým máme takmer 100 km  spoločnú hranicu. Počas putovania si chceme pripomenúť aj účasť Slovákov na Ukrajine v 1. aj 2.svetovej vojne, navštíviť jedno z centier slovenských optantov, stretnúť sa so zástupcami slovenskej menšiny,  spoznať krajské sídla 6 ukrajinských oblastí

Trasa: 
1. deň: Bardejov-Zborov /pamätník čsl legionárom/, Ternopol, Chmeľnickij, Vinica /krajské sídla/
2. deň: Vinica- Lipovec/ pomník padlým slovenským vojakom v 2. svetovej vojne- Žitomír-krajské sídlo/ - Korosten
3. deň: Korosten- Ovruč-/pamätná izba Jána Nálepku/ - Rovné /sídlo kraja /
4. deň: Rovné- Mirohošča / centrum optantov z Lukova/- Svaljava /slovenská národnostná menšina/
5. deň: Svaljava- Užský priesmyk -Veľký Berezný /pomníky z 1. svetovej vojny/- Užhorod- Bardejov
 
Cena: 350 Eur, v cene doprava, ubytovanie, polpenzia, sprievodca
Záväzné prihlášky s finančnou úhradou do 20.4 na telefóne 0907 565 228.Zborov: malé mesto v Ternopilskej oblasti. Za 1. svetovej vojny 2. júla 1917 jednotka čsl. légií bojujúca na ruskej strane  prelomila rakúsko- uhorská frontovú líniu. Prvé významné vystúpenie čsl . légií na východnej fronte. 185 mŕtvych a 700 zranených. S bitkou sú spojení traja budúci prezidenti ČSR- Masaryk, Svoboda a Gottwald. Blízko mesta je pamätník československých légií.
Ternopopoľ: hlavné mesto oblasti, 245000 obyvateľov. Do prvého delenia súčasť Poľska, neskôr Rakúska. K ZSSR pripojené r. 1919. Rodisko Viktora Juščenka, ukrajinského prezidenta
Chmeľnickij:  sídlo oblasti, 265000 obyvateľov. Mesto nazvané podľa ukrajinského kozáckeho hajtmana, zakladateľa prvého štátu kozákov.
Vinica: hlavné mesto oblasti, 370000 obyvateľov, televízna veža 345m, múzeum afganskej vojny
Hiterov bunker: Werwolf: 8km od Vinice, veliteľské stanovisko Hitlera, pri obci Kolo-Michajlovka, dnes múzeum 2. svetovej vojny, vchody do bunkra zničené ustupujúcou nemeckou armádou v r.1944. Strop silný až 4,5m, v blízkosti aj bunker H. Goringa.
Lipovec: 22.júla 1941  sa tu odohrali ťažké boje medzi nemeckou a sovietskou armádou. Zahynulo tu 65 slovenských vojakov, z. toho 7 dôstojníkov. 6-metrový monument  postavili slovenskí kamenári v roku 1942. Postupne tu boli pochovávaní  padlí slovenskí vojaci z celého územia ZSSR. Podľa miestnych obyvateľov tu leží okolo 600 slovenských vojakov.
Žitomír: hlavné mesto oblasti. 275000 obyvateľov, Rodisko Svjatoslava Richtera, ruského klaviristu, Sergeja Koroľova, otca ruskej kozmonautiky,. Múzeum kozmonatiky, skafander V. Remeka. Účasť Leonida Kužmu, ukrajinského prezidenta pri výrobe kozmických rakiet. Električková doprava od r. 1899
Korosten: mesto známe už v 8. storočí, zničené počas 2.sv. vojny, poznačené černobyľskou tragédiou, festival zemiakových placiek
Berdyčiv: druhá najväčšia židovská komunita v Ruskom impériu. Barokové stavby, karmelitánsky kláštor, tu sa ženil Honoré de Balzac s Ewelinou Hanskou
Ovruč: Pamätník Jána Nálepku, pomník 102 padlým slovenským vojakom v partizánskom  boji, členom Zaisťovacej divízie
Rovné : hlavné mesto oblasti, 250000 obyvateľov, stredisko volynských Čechov
Mirohošča:  jedno zo sídel slovenských optantov, hlavne z oblasti Lukova
Svaljava: 17.000 obyvateľov, na rieke Latorica, slovenská menšina
Užský priesmyk: priesmyk medzi Zakarpatím a Ľvovkou oblasťou, 853m.n.m., cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Veľký Berezný: cintorín vojakov 1. svetovej vojny, v okrese je 20 vojenských cintorínov,j e tu pochovaných vyše 3600 vojakov
Užhorod: centrum oblasti, 120000 obyvateľov, sídlo univerzity, slovenská národnostná menšina

 
 

 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou"

Miesto: Náučné oddelenie okresnej knižnice
Termín:   pondelok 29. 5. 2017 o 17:00 hod.
Téma: Národné parky Južnej Afriky
Prednáša: Stanislav Raab 
 

TOPlist