Najbližšie akcie KST :

- 24. - 26.5.2019 - 56. stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre
- 26.5.2019 - Opäť Smilniansky vrch
- 27.5.2019 - Večer s turistikou - Madeira
- 28.5. - 2.6.2019 - Za poznaním susedov - Ukrajina
- 17.6.2019 - Večer s turistikou - Miesta posledného odpočinku osobností slovenskej histórie
- 1.7.2019 - Večer s turistikou - Po stopách Drakulu v Rumunsku

- 5. - 11.7.2019 - Putovanie za „Čudesami“ Ukrajiny - POZOR ! - Upravené propozície podujatia !
- 10. - 18.8.2019 - Skalné mestá severovýchodných Čiech


 

       Vitajte na stránke turistov KST regiónu Bardejov

      Na stránke nájdete informácií o turistike v našom regióne. Väčšiny akcií sa môžu zúčastniť aj nečlenovia KST. Radi vás medzi nami privítame. Sledujte preto sekciu "Najbližšie akcie KST", v ktorej sú vždy zverejnené podrobné informácie k najbližším akciám. V sekcii "Oznamy a aktuality" nájdete zase iné aktuálne informácie zo života KST regiónu Bardejov. V tejto sekcii zároveň nájdete pozvánky na turistické akcie v regióne, ktoré pripravujú iné organizácie. A keďže turistika má spájať, radi ich na našej stránke zverejníme.
   Informácie o pripravovaných akciách zasielajte v dostatočnom časovom predstihu e-mailom na adresu kstbardejov@wbl.sk . Viac o zasielaní informácií sa dozviete v sekcii stránky  "Info na www".

TOPlist