Najbližšie akcie KST :

- 16. 2. 2019 - 51. ročník - Zimný prechod pohorím Čergov
- 17. 2. 2019 - Poráčskou dolinou
- 18. 2. 2019 - Večer s turistikou - Argentína, Brazília, Paraguaj
- 22.-24. 2. 2019 - EGER - Maďarsko
- 23. 2. 2019 - 13. ročník - Regetovka - Regetów - záver zimnej sezóny 2019
- 4. 3. 2019 - 
Večer s turistikou - Fidži
- 18. 3. 2019 - Večer s turistikou - New York


 

       Vitajte na stránke turistov KST regiónu Bardejov

      Na stránke nájdete informácií o turistike v našom regióne. Väčšiny akcií sa môžu zúčastniť aj nečlenovia KST. Radi vás medzi nami privítame. Sledujte preto sekciu "Najbližšie akcie KST", v ktorej sú vždy zverejnené podrobné informácie k najbližším akciám. V sekcii "Oznamy a aktuality" nájdete zase iné aktuálne informácie zo života KST regiónu Bardejov. V tejto sekcii zároveň nájdete pozvánky na turistické akcie v regióne, ktoré pripravujú iné organizácie. A keďže turistika má spájať, radi ich na našej stránke zverejníme.
   Informácie o pripravovaných akciách zasielajte v dostatočnom časovom predstihu e-mailom na adresu kstbardejov@wbl.sk . Viac o zasielaní informácií sa dozviete v sekcii stránky  "Info na www".

TOPlist