Najbližšie akcie KST

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


 

 

 

 

 
 


KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
oizýva na akciu
Korunami stromov v Krynici

Nedeľa 27. októbra 2019

 

     Chodník Korunami stromov v Krynici – Zdrój  je už v prevádzke niekoľko mesiacov. Jeho návštevou splníme niekoľko cieľov ako overíme si krásu výhľadov z chodníka, porovnáme  dojmy z tohto chodníka s dojmami z Bachledovej doliny, trochu pohybu pri výstupe k chodníku nám tiež nezaškodí. Aby toho nebolo málo, navštívime ešte mestečko Muszyna, aby sme porovnali čo nové sa tu postavilo pre spokojnosť turistickej verejnosti.


Stretnutie účastníkov: 7:55 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov  a pri Športovej hale
Odchod autobusu: 8:00 hod. od Športovej haly , ďalšia zastávka na Komenského ul. oproti ZŠ a podľa potreby na trase  dopravy BJ – Kurov – Krynica – Muszyna a späť.
Predpokladaný návrat okolo 17:00 hod.

Prihlášky telefonicky na nižšie uvedené čísla, uzávierka prihlášok v pondelok 22.10..2019 večer o 22:00 hod., v prípade potreby poskytneme aj ďalšie informácie 
                           Stachura Milan         +421 915 144 458
                           Škerlík Stanislav       +421 910 775 125  pevná linka 054 472 4885

Poplatky sa hradia v deň podujatia a ich výška je nasledovná:
                               členovia KST Slávia  6 €   ostatní    7  €
                               zľava pre deti len v prípade dostatočného počtu.                  

                Treba počítať s tým, že vstup na Chodník korunami stromov je spoplatnený.
                Vstupné činí 39 Zl. dospelá osoba, 32 Zl. zľavnený lístok pre seniorov a deti.

Upozornenie: pre deti, ktoré nemajú pas, vybavujeme vstup do Poľska na základe spoločnej súpisky, potrebu zaradenia do súpisky nahlásiť pri podaní prihlášky (súčasne nahlásiť potrebné údaje ako meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, na podujatie doniesť   fotografiu).

 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

pondelok  28. októbra  o 17.00 hod.

Miesto:
  čitáreň okresnej knižnice
Téma: Archeologický Bardejov
Prednáša: Mgr. Peter Harčar 
 


KST BŠK Bardejov Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
"Večer s turistikou


pondelok 11. novembra 2019 o 17.00 hod.


Miesto: Čitáreň okresnej knižnice v Bardejove 
Téma:  Obnova a reštaurovanie pamiatok v Bardejove
Prednáša:  Martin Kutný, akad. sochár
 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou


pondelok 25. novembra 2019 o 17:00 hod.
Miesto: Čitáreň okresnej knižnice v Bardejove  
Téma: Pramenné bohatstvo bardejovského archívu
Prenáša:  Mgr. Jozef Petrovič
 
 

TOPlist