Najbližšie akcie

Členovia KST s platným členským preukazom sú automaticky poistení pre prípad úrazu, na turistických akciách organizovanými oddielami KST.

Akcie sú uvádzané v časovej následnosti, teda od najbližšie plánovanej akcie.

Každý účastník sa zúčastňuje turistickej akcie na vlastné nebezpečie, zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.  
 
 


KST Slávia Bardejov
pozýva na cyklotúru

"Nočná"

                                             Piatok 22. 9. 2017 
 Akcia sa z dôvodu nepriaznivého počasia uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas zverejnený.


Pozývame vás na už každoročnú nočnú cyklotúru, ktorá sa uskutoční v piatok 22.9.2017.

Zraz účastníkov : o 18:00 hod. pri fontáne v Kolonádnom parku

Trasa akcie : Bardejov - hať - Bardejovský Mihaľov - cintorín - ulica Pod Lipkou - Cyrilo - Metodský kríž - Jedľovec - Gróner

Informácie : Miroslav Rondoš, č.t. 0904 070 824

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná.
Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

  
 


RR KST Bardejov, KST Štart Bardejov, Obecný úrad Hertník, PTTK Gorlice
pozývajú na akciu

XXIII. Bardejovsko – Gorlické turistické stretnutie

Termín : 23. - 24. 9. 2017

     Turisti z Bardejova v minulosti hľadali možnosti, ako spoznávať okolitú prírodu v pohraničí s Poľskom aj z opačnej strany hranice. Rovnaký záujem bol aj medzi turistami v Poľsku v partnerskom meste Gorlice, preto v roku 1993 došlo k vzájomnej dohode o organizovaní spoločných turistických akcii. Dohodlo sa, že skupina turistov z Bardejova každoročne v máji navštívi Poľsko a naopak skupina turistov z Gorlíc v jeseni navštívi Bardejov. Tohto roku to bude už 24 spoločné stretnutie. Doteraz sme organizovali spoločné túry v pohraničí, preto tohto roku chceme poľským turistom ukázať krásy Čergovského pohoria. RR KST Bardejov rozhodla sa v spolupráci s turistami z Hertníka zorganizovať spoločné stretnutie turistov v Hertníku v dňoch 23.9. – 24.9.2017.  

Organizátor :  RR KST Bardejov, KST Štart Bardejov, Obecný úrad Hertník, PTTK Gorlice
Termín: 23. – 24.9.2017
Miesto: Hertník


Trasy:  1.) Hertník – zelena značka – Strakova lúka – Čierné blato – chata Čergov – Hertník (cca 5 hod.)
           
2.) Po neznačených lesných cestách na chatu Čergov – Hertník (cca 3,5 hod)
Odchod: 23.9. autobusom o 8,00 od športovej haly Mier
Doprava: Do Hertníka spoločným autobusom
Späť – individuálne na vlastné náklady (autobusové spoje o 15,32 )


Prihlášky:  Do 20.9.2017 - Ladislav Bilek, č. t. 0905 934031, ladislav.bilek@centrum.sk,
                                          Jozef Semanek, č.t. 0911474945, obechertnik@centrum.sk 


Poplatok: 3,- € členovia KST
  5,- € nečlenovia KST
  5,- € poplatok naviac za účasť na kultúrno - spoločenskom posedení
  1,- deti v doprovode zodpovednej dospelej osoby
  Turisti z Gorlíc účastnícky poplatok neplatia. 


Program:
Sobota:  Ráno o 8,00 bude presun turistov do Hertníka. Rozdelenie turistov do dvoch skupín. Stretnutie na chate Čergov s možnosťou občerstvenia. Spoločný zostup do Hertníka. Pri rybníku (cca o 15,00 hod) bude posedenie pri ohnisku s podaným občerstvením.
    Vo večerných hodinách bude spoločné posedenie s poľskými turistami pri hudbe v priestoroch kultúrneho domu Hertník. Posedenie bude prístupné pre všetkých záujemcov za poplatok. Turisti z Bardejova si môžu objednať nocľah v turistickej ubytovni Hertník u Ing. Jozefa Semaneka.


Nedeľa: Program pre poľských turistov podľa vlastného výberu. (Hervartov)

Účasť: Prihlásení turisti z Bardejova a Gorlíc, školská mládež v doprovode dospelej zodpovednej osoby.


Podmienky účasti na akcii:
1. Každý účastník sa na akcii zúčastňuje dobrovoľne, individuálne , na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.
2. Každý účastník je povinný na trase rešpektovať pokyny vedúceho trasy. Nie je dovolené svojvoľne odbočiť z trasy bez súhlasu vedúceho trasy.
3. Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov, za ich stratu alebo poškodenie.
4. Každý účastník je povinný prihlásiť sa na akciu, svojou účasťou potvrdzuje súhlas s podmienkami účasti na akcii. Svoju účasť môžete nahlásiť telefonicky, emailom alebo písomne.
5. Turisti s platným preukazom KST sú na akcií poistení podľa pravidiel KST. Ostatní účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne poistenie.
6. Účastníci na akcii sú povinní si zabezpečiť vhodnú obuv a oblečenie.
7. Organizátor nezodpovedá za tých účastníkov, ktorí sa na akciu neprihlásili.  


Informácie:  Jozef Semanek, Ladislav Bilek      
 
                          KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                             pozývajú na akciu

                                               Tatry v jeseni
    
                                         Nedeľa 24. 9. 2017  


     Uplynul rok a opäť sa poberieme do Vysokých Tatier v jeseni. Zopakujeme si trasu spred niekoľkých rokov. Naším hlavným cieľom bude výstup k Téryho chate. Táto bola nazvaná podľa známeho člena Maďarského spolku turistov a banskoštiavnického lekára Dr. Edmunda Téryho, ktorý prvý prišiel s myšlienkou postaviť na terase Malej studenej doliny chatu. Jej výstavba sa zrealizovala a preto dlhé roky táto chata bola najvyššie položenou chatou Vysokých Tatier (kým ju nepredbehla chata pod Rysmi). Chata je východiskom na dva vysokohorské turisticky prístupné sedla: Sedielko a Priečne sedlo.

Na podujatí je niekoľko možnosti trás kombinovaných s použitím pozemnej lanovky alebo bez nej:

A) základná trasa - Hrebienok – Zamkovského chata – Malá studená dolina – Téryho chata a späť. 14 km a  870 m stúpania i klesania, zhruba 5 hodín, stredne ťažká túra (hlavne výstup a zostup cez terénny prah doliny k chate)

B) náročná  trasa - Hrebienok – Téryho chata – Priečne sedlo – Zbojnícka chata - Hrebienok. 18,5 km a 1392 m stúpania i klesania, 8 hodín, veľmi ťažká tatranská túra, na úseku pod Priečnym sedlom sa postupuje za pomoci technických pmôcok  (reťaze). Problematicky je výstup v čase snehovej prikrývky, keď turistické značky a reťaze sú zakryté snehom, často je pritom terén   zľadovatený.

C) iné trasy je možno zvoliť podľa vlastného výberu (napr. Slavkovský štít, postup len k Zamkovského chate a pod.)        

Treba vedieť, že trasa Starý Smokovec – Hrebienok má parametre: 2,5 km, 280 metrov stúpania (pre zostup klesania), čas zhruba 55 minút (pre zostup 40 minút).

Pri použití lanovky treba počítať s výdavkami v rozsahu:
Dospelá osoba                                    jazda hore  8 €      jazda dole 7 €      spiatočný    9 €
Seniori (nad 60 r.), juniori 13-18 r.                      7 €                       6 €                          8 €
Deti do 12 r.                                                         5 €                       4 €                          6 € 

Propozície podujatia
Usporiadatelia: detská organizácia Fénix a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov 6:50  hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Šport.hale.
Odchod autobusu 7:00 hod. od Šport.haly, ďalšia zastávka na Komenského ul.. Trasa dopravy BJ –St.Ľubovňa –  Spišská Bela – Stary Smokovec . .Predpokladaný návrat okolo 19:30 hod.


Prihlášky telefonicky s uzávierkou v utorok 19.9..2017 o 22:00 hod.
                      Stachura Milan      0915 144 458
                      Škerlík Stanislav   0948 152 986, pevná linka 054  472 4885

Poplatky sa hradia v deň dopravy, ich výška je nasledovná:
      Doprava     deti a mládež         členovia KST Slávia a Fénix  6 €    nečlenovia   7,50 €
                         Dospelí              rodičia a členovia KST Slávia    8 €    nečlenovia   9,50 €
     
Stornopoplatok v prípade neúčasti po podaní prihlášky 4 € deti a 5 € dospelí, prihláška po uzávierke (ak bude voľné miesto) + 1 €..


Pamätajte:
   V nadmorskej výške 1800 metrov je už sneh, podľa tohto voľte obuv (žiadne tenisky) i oblečenie. Čiapka a rukavice nemôžu byť na prekážku, viac vrstiev oblečenia je nie pre parádu . 
 


                            KST Slávia Bardejov a D.O. Fénix Bardejov
                                              pozývajú na akciu

                                              Bieszczady
   
                                             6.- 8. október 2017  


      V polovici augusta sme strávili päť dní  v Bieszczadoch.  Prešli sme Poloninu Wetlińsku, vystúpili na Tarnicu i Kremenec, pre nepriaznivé počasie sme nešli na Poloninu Caryńsku. Ale všetci svorne sme skonštatovali, že bieszczadské poloniny sú nádherné. Treba dodať, že ešte krajšie budú v jeseni, ktorá ich vyfarbí všetkými farbami. Využívame preto voľný termín v našom kalendári podujatí.

Pre spresnenie podujatia niekoľko poznámok:
1. ubytovanie   turistická ubytovňa vo Wetline, štandardné 2-4 lôžkové izby, WC, umývadlá a sprcha sú spoločné pre viac izieb. Bez vykurovania!

2. stravovanie   na každom poschodí je na chodbe spoločná kuchynka (plynový varič s 2 horákmi, niekoľko menších hrncov, 2 čajníky, niekoľko tanierov a šálok, lyžice, vidličky. Neďaleko ubytovne je predajňa potravín, cez cestu sú dve reštaurácie. Z našej strany zabezpečíme 1-2 veľké hrnce na navarenia spoločného čaju na raňajky. Na každom poschodí je spoločná chladnička. Nie je preto problém zásobiť sa už potravinami z Bardejova. Stručne povedané: každý sa stravuje sám ako uzná za vhodné!

3. doprava  bude riešená autobusom, ktorý bude s nami po celú dobu pobytu. Predbežne počítame s odchodom z Bardejova podvečer v piatok. V prípade záujmu však môžeme urobiť aj variant so skupinami. Prvá skupina by odchádzala z Bardejova ráno o 8:00, druhá skupina podvečer o 17:00 hod.

4. program 
- piatok - ubytovanie, večer okolo 20:30 hod. zhruba na hodinu môže byť beseda a predstavenie našich (vašich) turistických putovaní či pobytov v lete 2016 či 2017. Prosíme nebáť sa prezentovať Vaše turistické podujatia, stačí aj na 10 či 5 minút. Podmienka: doniesť fotografie či krátke video stiahnuté na USB kľúč.  Nechceme z toho robiť vedeckú prednášku, preto prosíme o stručnosť. V prípade, že  časť výpravy pôjde ráno, trasa túry sa dohodne v autobuse.

- sobota - trasa dolina Wolosatky – Halič – Tarnica – Krzemień – Polonina Dzwiniacka- Muczne, autobusom zubria obora,  okolo 19,5 km, 970 m stúpania, 5 ¼  hodiny chôdze + zastávky (pre pomalších cca 6 ¼ hodiny + zastávky). Poznámka: doprava k mostu na Wolosatke bričkou Podvečer v prípade priaznivého počasia opekanie, grilovanie. Večer okolo 20:00 hod. opäť zhruba na hodinku predstavovanie našich turistických ciest. Poznámka:  pre tieto účely budeme mať počítač a digitálny projektor.

- nedeľa -  trasa Przelecz Wyźniańska  - Polonina Caryńska – Ustrzyki Górne, 8,3 km pri stúpaní 450 metrov, 3 hod. a 5 minút chôdze + zastávky ( pre pomalších 3 a ½  hodiny + zastávky), doprava do Bardejova. 

Poznámka k trasám:
V každý deň bude možnosť urobiť aj trasu dlhšiu alebo kratšiu. Prípadné skupiny záujemcov si môžu urobiť aj vlastnú trasu, štart a cieľ však musia korešpondovať s trasou autobusu.


      Propozície podujatia
Organizátori: detská organizácia Fénix Bardejov a odbor KST Slávia Bardejov
Stretnutie účastníkov: 6.10.2017 piatok  17:00 hod. pred ZŠ na Komenského ul. Bardejov a pri Športovej hale. V prípade odchodu autobusu aj ráno, spresníme čas.

Doprava autobusom s odchodom o 17:05 od školy a následnou zastávkou pri ŠH  resp. podľa potreby na trase podujatia BJ – Svidník – Wetlina
Predpokladaný návrat nedeľa 8.10.2017 okolo 18:30 hod.


Prihlášky telefonicky s uzávierkou v piatok 29.9.2017 o 22:00 na známe tel. čísla
                  Stachura Milan     0915 144 458 alebo
                  Škerlík Stanislav  0948 152 986, pevná linka 054/ 472 4885

Pri podaní prihlášky  je potrebné súčasne zaplatiť zálohu na podujatie vo výške 25 € - spôsob úhrady je nutné dohodnúť pri podaní prihlášky!!!  Pozor:  pri stornovaní účastí resp. neúčastí na podujatí,  záloha sa použije na vykrytie prípadných nákladov!!!


Celkové poplatky na podujatie (včítane zálohy) činia:
   Členovia KST Slávia  50 € + 5 € účast. poplatok,     nečlenovia  50 € + 10 € účast. poplatok
   Pre tých čo sa rozhodnú priskakovať „za jazdy“ po uzávierke prihlášok: + 5 € (pokiaľ bude voľne miesto pri doprave a na ubytovni.
V poplatkoch sú zahrnuté náklady na dopravu do Wetliny a späť, dopravu na trasy uvedené vyššie, ubytovanie, brička, vstupy do BdPN (vstupné pokrýva aj zásah Horskej služby). V poplatkoch nie sú zahrnuté náklady na poistenie a stravovanie.

Skupiny detí a mládeže z KST Slávia a DO Fénix: minimálne 6 – členná skupina na 1 vedúceho, 
V poplatku sú súčasne zahrnuté aj náklady na stravovanie v rozsahu: jednoduchá večera v piatok, raňajky v sobotu a nedeľu, jednoduché jedlo na túru v sobotu a nedeľu, večera v sobotu.

Je potrebné vedieť: v prípade nutného zdravotného ošetrenia zabezpečíme dopravu na Slovensko ( Medzilaborce ).

Dôležité drobnosti na pobyt:
- hygienické potreby (ručník, mydlo atď), prezuvky na ubytovňu
- pohár na čaj alebo kávu, lyžička, kúsok slaninky či klobáska na opekanie v sobotu (klobáska sa dá kúpiť v potravinách)
- osobné doklady
- pre deti, ktoré nemajú cest. pas, zabezpečíme vstup na spoločnú súpisku – podrobnosti pri prihláške
- vo Wetline a okolí nie je možnosť výmeny € za zloté!!! Žiadny kantor, žiadna banka, priekupník s valutami je otázka náhody a šťastia ! Platba kartou je možná len niekde..
- teplomilnejšie osoby –pribaliť  si deku

Zatiaľ je ešte dvadsať miest voľných.

 
 


KST BŠK Bardejov a Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Vás pozývajú na akciu
Večer s turistikou

Termín: 2.10.2017 o 17:00 hod.
Miesto: čitáreň okresnej knižnice v Bardejove
Téma: Omán
Prednáša :  Mgr. Zuzana Martonová 
 

TOPlist