Klub slovenských turistov v okrese Bardejov

 

 


Zloženie Regionálnej rady Klubu slovenských turistov okresu Bardejov (  r. 2016 - 2020 ) 

Predseda   -   Miroslav Bujda, č.t.: 0908 985 182, email : bujda@gates.sk  -  KST BŠK Bardejov

Podpredseda   -   Štefan Kučečka, č.t.: 0911 583 550, email : starosta@stebnik.sk  -  KST Stebník

Tajomník    -  Ľubomír Derco,  č.t.: 0903 020 551, email :  lubomir.derco@minv.sk  -  KST Štart Bardejov

Sekcia značenia   -   Ladislav Bilek,  č.t.: 0905 934 031,  email : ladislav.bilek@centrum.sk  -  KST Štart Bardejov

Sekcia pešej turistiky   -   Jozef Chovanec ml.,  č.t.: 0917 571 436,  email : jch3@post.sk  -  KST BŠK Bardejov

Sekcia lyžiarskej turistiky   -   Andrea Desáková, č.t.: 0905 762 353, email : andreadesakova@gmail.com  -  KST Štart Bardejov

Ekonóm   -   Ľubica Vatechová, č.t.: 0902 322 347, email : lubicavatechova@azet.sk  -  KST Slávia Bardejov 


Revízna Komisia KST  :

-  Anna Bileková  -  KST Štart Bardejov
-  Martin Choma  -  KST Štart Bardejov
-  Stanislav Škerlík  -  KST Slávia Bardejov 


 

Stanovy Regionálnej rady KST v Bardejove

Stanovy Regionálne rady KST Bardejov  vo formáte pdf.

 

Zoznam oddielov KST v okrese Bardejov

KST Slávia Bardejov - Milan Stachura,  č.t.  0915 144 458, e-mail: bardejov@do-fenix.sk
KST Štart Bardejov - Ladislav Bilek,  č.t.  0905 934 031, e-mail:   ladislav.bilek@centrum.sk  
KST BŠK Bardejov - M. Hudáková,  č.t.  054 / 472 3815
KST TJ Magura Stebník - Štefan Kučečka - č.t. 0911 583 550, e-mail: starosta@stebnik.sk
KST Hertník - kontakty budú doplnené po ich doručení

 

Prehľad zakúpených členských známok na rok 2017 


     Žiaci          Študenti     Dospelí   Dôchodcovia    Spolu     
KST Slávia 37 2 58 31 128
KST Hertník     6 1 7
KST Štart 1   37 6 44
KST BŠK 3   36 13 52
KST Stebník   4 22 1 27
Spolu 41 6 159 52 258


Prihláška za člena KST

Prihláška za člena KST na stiahnutie vo formáte xls.

 

Ako sa stať členom KST ?

Členom KST sa možeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu KST, napríklad prihlásením sa na niektorom z podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií. Kontakt na oddiely v okrese Bardejov nájdeš na tejto www stránke. Pomoc pri získaní členstva vám poskytnú aj členovia Regionálnej rady KST. Kontakt na členov RR KST nájdeš taktiež na tejto www stránke.

 

Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2016

Zápisnica RR KST z 9.6.2016
Uznesenie RR KST z 9.6.2016

Uznesenie RR KST z 7.7.2016
Uznesenie RR KST z 23.8.2016
Uznesenie RR KST z 21.9.2016
Uznesenie RR KST z 27.10.2016
Uznesenie RR KST z 24.11.2016
Uznesenie RR KST z 29.12.2016

Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2017

Uznesenie č.1 RR KST z 26.1.2017
Uznesenie č.2 RR KST z 23.3.2017

Uznesenie č.3 RR KST z 11.5.2017
Uznesenie č.4 RR KST z 6.7.2017

Uznesenie č.5 RR KST z 11.10.2017
Uznesenie č.6 RR KST zo 7.12.2017


Zápisnice a uznesenia RR KST v roku 2018

Uznesenie č.1 RR KST z 18.1.2018
Uznesenie z VZ KST Bardejov z 15.3.2018


 

TOPlist